ساخت ایران
بستني پاستوريزه ليوان پلي استايرني 90 g نام تجارتي ناب رضوي مرجع عرضه كننده نان قدس رضوي
Ice cream, pasteurized, polystyrene cup, 90 g, brand NAB RAZAVI, distributor NAN GHODS RAZAVI
واحد شمارش
عدد
نوع
پاستوريزه
نوع بسته بندي
ليوان پلي استايرني
وزن
90 g
نام تجارتي
ناب رضوي
مرجع عرضه كننده
نان قدس رضوي
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
بدون نتیجه

Image

کاتالوگ قبلی