وارداتی
نشانگر تست دستگاه شستشوي استريليزاسيون پزشكي مدل WC-101 نام تجارتي STERDOC مرجع عرضه كننده آلتون طب پويا
Indicator, test, sterilization medical washing machine, model WC-101, brand STERDOC, distributor ALTON TEB POOYA
واحد شمارش
عدد
نوع
تست
كاربرد
دستگاه شستشوي استريليزاسيون پزشكي
مدل
WC-101
نام تجارتي
STERDOC
مرجع عرضه كننده
آلتون طب پويا
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
NOPN-84  STERDOC هلند

Image

کاتالوگ قبلی
کاتالوگ بعدی