در حال دريافت اطلاعات...
ساخت ايران/وارداتي:
همهselect
select
select
select
select
select
select
Refractory paper \ industrial heating necessities consuming materials, maintance and repair equipment ... and accessories    
کاغذ نسوز(كاغذ سراميكي) يك فراورده نسوزيست كه از اليافهاي سراميكي به همراه ماده اي چسبنده ساخته مي شود. ... کاغذ نسوز به صورت منسوج بي بافت بوده كه مي تواند دما هاي بالا را تحمل كند و بخاطر اين خاصيت از اين كاغذها به عنوان عايق حرارتي در ملزومات حرارتي مانند كوره ها استفاده مي شود. کاغذ نسوز متعلقات ، ملحقات، تجهيزات تعمير و نگهداري و مواد مصرفي ملزومات حرارتي در اين قسمت مديريت مي شود. مرجع: http://www.unifrax.com/web/UnifraxHome2.nsf/0/4CD3D373704EC2F38525694200574A3D?OpenDocument    
Image
Calandria \ nuclear process equipment
كالاندريا (كلندريا) يا مخزن مجتمع سوخت يا قلب راكتور بخش اصلي و مركز يك راكتور هسته اي است كه باندلهاي ... سوخت در آن قرار گرفته و در راكتورهاي آب سبك كاربرد دارد. معمولا كالاندريا علاو بر باندلهاي سوخت داراي كند كننده ها و خنك كننده نيز است. در واقع مجتمع هاي سوخت در داخل يك مخزن كه حاوي آب سنگين و moderator به عنوان تعديل كننده قرار مي گيرند كه به عنوان كالاندريا شناخته نمي شود. توجه شود كه مخزن دور كالاندريا در كلاس 38 نام پايه مخزن(vessel) كدگذاري مي شود.    
Image
Grinding aid \ materials grinding procedures consuming material
- مواد کمک سايش (Grinding Aids) که عمدتا از مواد آلي چرب تشکيل شده اند در پروسه آسياب كردن مي تواند از ... چسبندگي مواد به يکديگر تا اندازه اي جلوگيري کرده و با کاهش نيروهاي جاذبه بين ذرات باعث عدم حرکت دانه هاي نرم همراه با دانه هاي زبر بويژه در سپراتورها مي شود و لذا منجر به افزايش راندمان آنها مي گردد. افزودن اين مواد به پروسه آسياب كردن باعث كاهش مصرف برق دستگاه نيز مي شود. - لازم به ذكر است انواع مواد كمك آسياب كه به منظور آسياب كردن مواد معدني از قبيل انواع سنگ ها و كانيها در اين قسمت مديريت مي شود. - مواد كمك آسيابي كه به صورت اختصاصي براي يك ماده خاص و صنعت خاص استفاده مي شود مي بايست در همان صنعت كدگذاري گردد. مرجع: http://www.ilamcementco.com/abrasion    
Image
Refractory brick \ heating necessities consuming materials, maintenance and repair equipment and accessories
آجرهاي نسوز در واقع نوعي چيني هستند که از خاکهاي نسوز تهيه مي شود. چيني، نوعي سراميک مرغوب است که داراي ... ساختاري ظريفتر و متراکمتر از سفال است. دماي پخت آجرهاي نسوز، حدود 1500 درجه سانتي گراد مي باشد. از آجرهاي نسوز بدليل مقاومت حرارتي بالا، در پوشش دروني کوره هاي صنعتي استفاده مي شود. آجرهاي نسوز انواع مختلفي دارد. باتوجه به نوع ماده استفاده شده در ترکيبات آنها ، گستره هاي مختلفي را تحمل مي کنند.    
Image
Adjusting wrench \ mechanical power generating general machinery consuming materials, maintance and repair ... equipment accessories    
يك آچار يك سر شامل جاي دست، بدنه اصلي و نوعي خاص از انتها براي درگيرشدن با اجزاء مي باشد و وظيفه آن تنظيم ... اجزاء يك قطعه در موقعيت و به شكل صحيح مي باشد. اين ابزار در workshop ها به منظور تنظيم ميل لنگ به كار مي رود. با استفاده eOTD    
Image
Industrial flour \ industries general procedures other necessities consuming materials
آردهايي تحت اين نام پايه قرار مي گيرند كه به طور عمومي در صنايع مورد استفاده قرار گيرند.
Image
Lift \ transferring and transporting
آسانسور وسيله اي الكترومكانيكي و معمولا داراي كابين مي باشد كه از آن جهت جابجايي افراد و وسايل به صورت ... عمودي و تا ارتفاعي مشخص استفاده مي شود. آسانسور معمولاً به کمک موتور الکتريکي باعث حرکت عمودي کابين مي‌شود. از انواع آسانسورها مي توان آسانسورهاي كششي و وينچي را نام برد.    
Image
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید