در حال دريافت اطلاعات...
383 ملزومات حرارتي و برودتي صنعتي
ملزومات حرارتي، برودتي صنعتي دربرگيرنده ملزوماتي است كه براي توليد حرارت و يا برودت مورد نياز جهت مصارف گوناگون در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند.ملزوماتي از قبيل انواع كوره ها، ديگ ها، مشعل ها، سرد كن ها، چيلرها و مبدل هاي حرارتي صنعتي در اين سرگروه قرار مي گيرند. لازم به ذكر است كه كوره ها، ديگ ها، مشعل ها، سرد كن ها، چيلرها و مبدل هاي حرارتي تاسيساتي در اين سرگروه مديريت نمي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید