در حال دريافت اطلاعات...
3822 ملزومات پر كردن ، دربندي و بسته بندي
عمليات پركردن به عملياتي اطلاق مي شود كه براي پر كردن ظرف از محصول انجام مي شود. با توجه به تنوع ظروف و بسته هاي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذايي ممكن است عمليات پر كردن در بطري، قوطي، كيسه، بشكه، كارتن و ... انجام شود. عمل پر كردن در بسياري از موارد به صورت خودكار انجام مي شود و تنها براي فرآورده هايي كه شكل و اندازه يكنواختي ندارند از روش هاي دستي استفاده مي شود. عمليات قالب گيري به عملياتي اطلاق مي شود كه هدف آن شكل دادن به محصول و رسيدن به محصولي با فرم و ظاهري مورد دلخواه است. پس از پر شدن و يا قرار دادن محصول در محفظه مورد نظر لازم است تا محفظه موردنظر به شكلي بسته شده و آماده ارائه شود . به اين عمليات بسته بندي گويند. ملزومات پر كردن، قالب گيري و بسته بندي دربرگيرنده ماشين آلات، تجهيزات، ابزارآلات، مواد مصرفي و ساير ملزومات پشتيبان فعاليت هاي فوق است.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید