در حال دريافت اطلاعات...
381 ماشين آلات عمومي توليد كننده و مصرف كننده توان مكانيكي
ماشين آلات عمومي توليد كننده توان مكانيكي در برگيرنده ماشين آلات پشتيبان فعاليت هايي است كه انرژي موجود در طبيعت را به توان مكانيكي تبديل مي كنند. اين توان معمولا در نهايت به صورت يك توان گردشي ظاهر مي شود. انواع مختلف توربين ها, موتورهاي حرارتي و الكتريكي از جمله ماشين آلات عمومي توليد توان مكانيكي هستند. ماشين آلات عمومي مصرف كننده توان مكانيكي نيز در بر گيرنده ماشين آلات عمومي است كه اين توان مكانيكي توليد شده را به صورت مستقيم و يا پس از تبديل به انرژي الكتريكي، به منظور انجام فعاليت هاي خاص مصرف مي كنند. پمپ ها و كمپرسور ها از جمله ماشين آلات عمومي مصرف توان مكانيكي هستند .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید