اقتصاد گستران پايدار
7
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليد و بازرگاني محصولات ومواد غذائي و محصوات كشاورزي و بسته بندي مواد غذائي
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
30731
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
اقتصاد گستران پايدار
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
سعيد حجي آبادي
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
شركت اقتصاد گستران پايدار باتوجه به موضوع فعالييت و اهداف ترسيم شدهپكشور تس از چند سال عدم فغاليت با رويكردي جديد در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور گام برداشته وبا ثبت بند صنايع غذائي طيلا به منظور تامين مايحتاج مردم و همچنين صادرات كالابه كشورهاي پيراموني در جهت ارز آوري براي اقتصاد لاش خواهد نمود .
تعداد محصولات: 44
تعداد محصولات توليدي: 44
تعداد محصولات وارداتي: 0
کد ملی كالا: 0114110307310001
ساخت ایران
فلفل قرمز بسته سلفوني 40 g نام تجارتي طيلا مرجع عرضه كننده اقتصاد گستران پايدار
Pepper, red, cellophane pack, 40 g, brand TILA, distributor EGHTESAD GOSTARAN PAYDAR
0114110307310001
کد ملی كالا: 0114110307310002
ساخت ایران
فلفل سياه بسته سلفوني 40 g نام تجارتي طيلا مرجع عرضه كننده اقتصاد گستران پايدار
Pepper, black, cellophane pack, 40 g, brand TILA, distributor EGHTESAD GOSTARAN PAYDAR
0114110307310002
کد ملی كالا: 0114110307310003
ساخت ایران
فلفل قرمز ظرف پت 80 g نام تجارتي طيلا مرجع عرضه كننده اقتصاد گستران پايدار
Pepper, red, pet container, 80 g, brand TILA, distributor EGHTESAD GOSTARAN PAYDAR
0114110307310003
کد ملی كالا: 0114110307310004
ساخت ایران
فلفل سياه ظرف پت 80 g نام تجارتي طيلا مرجع عرضه كننده اقتصاد گستران پايدار
Pepper, black, pet container, 80 g, brand TILA, distributor EGHTESAD GOSTARAN PAYDAR
0114110307310004
کد ملی كالا: 0114110307310005
ساخت ایران
فلفل ليمويي ظرف پت 80 g نام تجارتي طيلا مرجع عرضه كننده اقتصاد گستران پايدار
Pepper, Lemon, pet container, 80 g, brand TILA, distributor EGHTESAD GOSTARAN PAYDAR
0114110307310005
رکوردهای 1 الي 5 از 5
دفتر مركزي
تهران- تهران- بلوار مرزداران خيابان حضرت ابوالفضل بوستان 1 غربي پلاك 13 واحد 4
كد پستي
1461764941
تلفن:
02188264688
دورنگار:
02188269128
hcesco@gmail.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved