جي تي آي پارسيان
12
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
اين شركت در زمينه توليد و توزيع مواد دخاني فعاليت دارد.
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
20034
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
جي تي آي پارسيان
نوع فعاليت:
توليدي
نام مديرعامل:
بابك مرادي
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
اين شركت در تاريخ 1384 ثبت شده است.
تعداد محصولات: 371
تعداد محصولات توليدي: 267
تعداد محصولات وارداتي: 104
Image
کد ملی كالا: 0236120200347530
ساخت ایران
سيگار Super Slim Blue كارتن 50 بسته اي نام تجارتي وينستون مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, Super Slim Blue, carton, 50 packs, brand WINSTON, distributor JTI PARSIAN
0236120200347530
کد ملی كالا: 0236120200347537
ساخت ایران
سيگار King Size Red ERA2 پاكت 20 نخي نام تجارتي وينستون مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, King Size Red ERA2, packet, 20 pieces, brand WINSTON, distributor JTI PARSIAN
0236120200347537
کد ملی كالا: 0236120200347539
ساخت ایران
سيگار King Size Red ERA2 كارتن 50 بسته اي نام تجارتي وينستون مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, King Size Red ERA2, carton, 50 packs, brand WINSTON, distributor JTI PARSIAN
0236120200347539
کد ملی كالا: 0236120200347546
ساخت ایران
سيگار King Size Super Slim XS Silver كارتن 50 بسته اي نام تجارتي وينستون مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, King Size Super Slim XS Silver, carton, 50 packs, brand WINSTON, distributor JTI PARSIAN
0236120200347546
کد ملی كالا: 0236120200347548
ساخت ایران
سيگار King Size Super Slim XS Silver پاكت 20 نخي نام تجارتي وينستون مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, King Size Super Slim XS Silver, packet, 20 pieces, brand WINSTON, distributor JTI PARSIAN
0236120200347548
کد ملی كالا: 0236120200347553
ساخت ایران
سيگار Midi Slim XS Silver بسته 10 پاكتي نام تجارتي وينستون مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, Midi Slim XS Silver, pack, 10 packets, brand WINSTON, distributor JTI PARSIAN
0236120200347553
کد ملی كالا: 0236120200347555
ساخت ایران
سيگار Midi Slim XS Blue كارتن 50 بسته اي نام تجارتي وينستون مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, Midi Slim XS Blue, carton, 50 packs, brand WINSTON, distributor JTI PARSIAN
0236120200347555
کد ملی كالا: 0236120200347562
ساخت ایران
سيگار King Size Blue پاكت 20 نخي نام تجارتي كمل مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, King Size Blue, packet, 20 pieces, brand CAMEL, distributor JTI PARSIAN
0236120200347562
کد ملی كالا: 0236120200347532
ساخت ایران
سيگار Super Slim Silver بسته 10 پاكتي نام تجارتي وينستون مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, Super Slim Silver, pack, 10 packets, brand WINSTON, distributor JTI PARSIAN
0236120200347532
کد ملی كالا: 0236120200347564
ساخت ایران
سيگار King Size Silver بسته 10 پاكتي نام تجارتي كمل مرجع عرضه كننده جي تي آي پارسيان
Cigarette, King Size Silver, pack, 10 packets, brand CAMEL, distributor JTI PARSIAN
0236120200347564
رکوردهای 91 الي 100 از 288
دفتر مركزي
تهران- تهران- تهران، خيابان احمد قصير، خيابان شهيد احمديان (15)، پلاك 11
كد پستي
1513836711
تلفن:
02184003000
دورنگار:
02184003550
-
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved