كيش مديفارم
13
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليد انواع محصولات دارويي
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
05093
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
كيش مديفارم
نوع فعاليت:
توليدي
نام مديرعامل:
مجيد محمدحسيني
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
شركت در سال 1381 با هدف توليد انواع محصولات دارويي تاسيس گرديده كه در حال حاضر در حال بسط و توسعه خطوط توليدي خود نظير راه اندازي خط جامدات مي باشد.
تعداد محصولات: 594
تعداد محصولات توليدي: 545
تعداد محصولات وارداتي: 49
کد ملی كالا: 2117111050930007
ساخت ایران
سفتري اكسون آمپول دز 500 mg جعبه 1 ويالي با بروشور مرجع عرضه كننده كيش مديفارم
Ceftriaxone, ampule, dose 500 mg, 1 vial in a box with leaflet, distributor KISH MEDIFARM
2117111050930007
کد ملی كالا: 2117111050930006
ساخت ایران
سفتري اكسون آمپول دز 1 g جعبه 1 ويالي با بروشور مرجع عرضه كننده كيش مديفارم
Ceftriaxone, ampule, dose 1 g, 1 vial in a box with instructions, distributor KISH MEDIFARM
2117111050930006
رکوردهای 1 الي 2 از 2
كارخانه
هرمزگان- كيش- شهرك صنعتي شماره3 بلوك 64
كد پستي
7941955776
تلفن:
07644450405-8
دورنگار:
07644450003
info@kishmedipharm.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved