كيش مديفارم
13
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
توليد انواع محصولات دارويي
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
05093
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
كيش مديفارم
نوع فعاليت:
توليدي
نام مديرعامل:
مجيد محمدحسيني
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
شركت در سال 1381 با هدف توليد انواع محصولات دارويي تاسيس گرديده كه در حال حاضر در حال بسط و توسعه خطوط توليدي خود نظير راه اندازي خط جامدات مي باشد.
تعداد محصولات: 594
تعداد محصولات توليدي: 545
تعداد محصولات وارداتي: 49
کد ملی كالا: 2115411050930012
ساخت ایران
بتامتازون كرم موضعي دز 0/1% جعبه مقوايي 1 تيوبي 100 g مرجع عرضه كننده كيش مديفارم
Betamethasone , topical cream, dose 0.1%, 1 100 g tube in a cardboard box, distributor KISH MEDIFARM
2115411050930012
کد ملی كالا: 2115411050930013
ساخت ایران
بتامتازون كرم موضعي دز 0/1% جعبه مقوايي 1 تيوبي 15 g مرجع عرضه كننده كيش مديفارم
Betamethasone , topical cream, dose 0.1%, 1 15 g tube in a cardboard box, distributor KISH MEDIFARM
2115411050930013
کد ملی كالا: 2115411050930010
ساخت ایران
بتامتازون پماد موضعي دز 0/1% جعبه مقوايي 1 تيوبي 100 g مرجع عرضه كننده كيش مديفارم
Betamethasone , topical ointment, dose 0.1%, 1 100 g tube in a cardboard box, distributor KISH MEDIFARM
2115411050930010
کد ملی كالا: 2115411050930011
ساخت ایران
بتامتازون پماد موضعي دز 0/1% جعبه مقوايي 1 تيوبي 15 g مرجع عرضه كننده كيش مديفارم
Betamethasone , topical ointment, dose 0.1%, 1 15 g tube in a cardboard box, distributor KISH MEDIFARM
2115411050930011
رکوردهای 1 الي 4 از 4
كارخانه
هرمزگان- كيش- شهرك صنعتي شماره3 بلوك 64
كد پستي
7941955776
تلفن:
07644450405-8
دورنگار:
07644450003
info@kishmedipharm.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved