صنايع پودر شير مشهد
13
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
تولييد پودر شير نوزاد و بزرگسال
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
03931
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
صنايع پودر شير مشهد
نوع فعاليت:
توليدي / بازرگاني
نام مديرعامل:
مارتين آواك
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
شركت صنايع پودر شير مشهد فعاليت خود را از سال 1385 با ظرفيت بيش از 15000 تن در هر سال، به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده پودر شير در خاورميانه آغاز كرد. با توجه به نيروي متخصص در اختيار، كيفيت بالاي توليدات و سطح برتر تكنولوژي خود موفق شد كه در سال 1387 با شركت بين المللي دنون نوتريشيا (Danone Nutricia) كه داراي بيش از 20 كارخانه توليد شير خشك نوزاد در كشورهاي مختلف اروپايي، آمريكاي جنوبي و آسيايي مي باشد قرارداد مشاركت امضا نمايد و پس از آن، اين مجموعه با مديريت نوين و با برند ها و فرمولاسيون جهاني نوتريشيا دنون، مطابق با استانداردهاي بين المللي به توليدات خود ادامه داده است.
تعداد محصولات: 125
تعداد محصولات توليدي: 37
تعداد محصولات وارداتي: 88
  • ويتامين A داروي انساني ويتامين A داروي انساني Vitamin A \ human medicine
  • ويتامين C مكمل داروي انساني ويتامين C مكمل داروي انساني Vitamin C \ human supplement medicine
  • ويتامين D3 داروي انساني ويتامين D3 داروي انساني Vitamin D3 \ human medicine
  • سديم هيدروكسيد سديم هيدروكسيد Sodium hydroxide
  • پتاسيم هيدروكسيد پتاسيم هيدروكسيد Potassium hydroxide
  • پتاسيم كلريد پتاسيم كلريد Potassium chloride
  • كلسيم كلريد كلسيم كلريد Calcium chloride
  • منيزيم كلريد منيزيم كلريد Magnesium chloride
  • دي پتاسيم هيدروژن فسفات دي پتاسيم هيدروژن فسفات Dipotassium hydrogen phosphate
  • تري كلسيم فسفات تري كلسيم فسفات Tricalcium phosphate
گروه كالا:
select
Vitamin A \ human medicine (1)
ويتامين A دارويي شيميايي از دسته مشتقات ويتامين A است كه عمدتا بصورت قطره ، كپسول و قرص خوراكي و فرم ... تزريقي به هدف درمان مشكلات چشمي و بيماريهاي ناشي از كمبود اين ويتامين براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Biovit-A مي باشد . لازم به ذكر است كه داروها و مكمل هاي دامي ، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند . مرجع : كتاب مرجع جامع دارويي Martindale    
ويتامين A داروي انساني
Vitamin C \ human supplement medicine (1)
ويتامين C يا آسكوربيك اسيد مكمل و داروي شيميايي از دسته ويتامين ها است كه عمدتا بصورت فرم تزريقي و قرص ... خوراكي به هدف درمان بيماريهاي ناشي از كمبود اين ويتامين براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن Ascore مي باشد . لازم به ذكر است كه داروها و مكمل هاي دامي ، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند . مرجع : كتاب مرجع جامع دارويي Martindale    
ويتامين C مكمل داروي انساني
Vitamin D3 \ human medicine (1)
ويتامين D3 يا كله كلسيفرول دارويي شيميايي از دسته مشتقات ويتامين D است كه عمدتا بصورت فرم تزريقي و قرص ... و قطره خوراكي به هدف افزايش كلسيم و درمان بيماريهاي ناشي از كمبود اين ويتامين براي انسان استفاده مي شود و از اسامي تجارتي رايج آن دي ويژل مي باشد .لازم به ذكر است كه داروها و مكمل هاي دامي ، مواد اوليه داروئي و مواد شيميائي داراي نام مشابه با اين نام شامل اين كليد كد نمي باشند . مرجع : كتاب مرجع جامع دارويي Martindale    
ويتامين D3 داروي انساني
Sodium hydroxide (1)
سديم هيدروكسيد با نام مترادف سود سوزاننده، فرمول مولكولي NaOH و CAS NO:1310-73-2 يك باز بسيار قوي مي ... باشد كه در ظاهر جامدي فلس مانند و سفيد دارد،نم گير، محلول در آب و خورنده مي باشد كه به فرم هاي بي آب، مونو هيدرات، پنتا هيدرات، هپتا هيدرات، تترا هيدرات وجود دارد. اين قليا از راه هاي متفاوتي مانند فرآيند chloralkali آب تهيه مي شود و در صنايع متفاوتي مانند توليد آلومينا، توليد صابون، حفاري نفت، سوخت و... كاربرد دارد. همچنين سديم هيدروكسيد بي آب و كليه فرم هاي هيدراته آن مانند: پنتا هيدرات سديم هيدروكسيد در اين نام پايه قرار مي گيرند.لازم به ذكر است موادي مانند سديم هيدروكسايد مواد جانبي دارو، و تركيبات مشابه در اينجا قرار نمي گيرند.    
سديم هيدروكسيد
Potassium hydroxide (1)
پتاسيم هيدروكسيد با نام هاي مترادف پتاسيم هيدرات و پتاس سوزاننده، فرمول مولكولي KOH، و CAS NO:1310-58-3 ... بازي قوي، در ظاهر جامدي بي رنگ، آب شونده، بي بو و محلول در آب مي باشد كه از جوشاندن محلول كربنات پتاسيم و هيدروكسيد كلسيم تهيه مي شود و در صنايع متفاوتي مانند تهيه صابونهاي نرم،به عنوان الكتروليت، به عنوان پيش ماده در تركيبات پتاسيم و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند پتاسيم، پتاسيم اكسيد و تركيبات مشابه در اين نام پايه قرار نمي گيرند.    
پتاسيم هيدروكسيد
Potassium chloride (1)
پتاسيم كلريد با فرمول شيميايي KCl و Cas: 7447-40-7، يك نوع نمك هاليد فلزي، جامدي كريستالي و سفيدرنگ مي ... باشد كه انحلال آن در آب به دما بستگي دارد. اين نمك از تركيب پتاسيم با كلر و... تهيه شده و در كودهاي شيميايي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند پتاسيم كلرات و ساير مشتقات پتاسيم و كلر در اينجا قرار نمي گيرند.    
پتاسيم كلريد
Calcium chloride (1)
كلسيم كلريد با نام هاي مترادف كلسيم(2) كلريد و كلسيم دي كلريد و فرمول شيميايي CaCl2، نمكي است دو ظرفيتي، ... جامدي سفيد رنگ، نمگير و محلول در آب و الكل كه داراي فرم هاي بي آب و آبدارمي باشد. فرم بي آب آن بسيار نمگير بوده و براي خشك كردن گازها استفاده مي شود. كلسيم كلريد كاربردهاي بسياري دارد از جمله به عنوان افزودني مواد غذايي، در درمان بيماريها، در انتقالات ژني، و... كاربرد دارد. همچنين كلسيم كلريد بي آب، كلسيم كلريد مونوهيدرات، كلسيم كلريد دي هيدرات، كلسيم كلريد تترا هيدرات، كلسيم كلريد هگزا هيدرات در اين نام پايه قرار مي گيرند.    
كلسيم كلريد
Magnesium chloride (1)
منيزيم كلريد يا منيزيم دي كلريد به دسته اي از تركيبات شيميايي با فرمول شيميايي (MgCl2(H2O)x) گفته مي ... شود كه جزء نمك هاي دوظرفيتي، محلول در آب و در ظاهر جامدي سفيد يا بي رنگ مي باشند. اين نمك در صنايع بسياري مانند در توليد منسوجات، ورق، سيمان، به عنوان ضد آتش و... كاربرد فراوان دارد.همچنين اين نام پايه منيزيم كلريد بي آب و كليه فرم هاي آبدار آن را شامل مي شود. لازم به ذكر است موادي مانند موادي مانند موادي مانند منيزيم كلرات و كليه مشتقات ديگر كلريد و منيزيم در اين نام پايه قرار مي گيرند.    
منيزيم كلريد
Dipotassium hydrogen phosphate (1)
دي پتاسيم هيدروژن فسفات با نام هاي مترادف پتاسيم مونو هيدروژن فسفات وپتاسيم فسفات دي بازيك، فرمول شيميايي ... K2HPO4 وCas:7758-11-4، نمكي است جامد، در ظاهر به صورت كريستالهاي سفيد رنگ، محلول در آب و الكل كه به طور عمده در كودهاي شيميايي، افزودنيهاي غذا وعوامل بافري كاربرد دارد.لازم به ذكر است موادي مانند پتاسيم دي هيدروژن فسفات و كليه مشتقات هيدروژن فسفات در اينجا قرار نمي گيرند.    
دي پتاسيم هيدروژن فسفات
Tricalcium phosphate (1)
تري كلسيم فسفات با نام هاي مترادف ترشياري كلسيم فسفات، كلسيم ارتو فسفات، كلسيم فسفات تري بازي و فرمول ... مولكولي Ca3(PO4)2 و Cas:7758-87-4، نمكي است دو ظرفيتي، در ظاهر پودري بي نظم و سفيد كه به دو فرم كريستالي آلفا و بتا وجود دارد. اين تركيب يكي از مواد اوليه مهم براي توليد اسيد فسفريك است و در كودهاي شيميايي، به عنوان يك مكمل غذايي و... كاربرد دارد. لازم به ذكر است موادي مانند مونوكلسيم فسفات، دي كلسيم فسفات، تري كلسيم فسفات مواد اوليه جانبي دارو و... در اينجا قرار نمي گيرند.    
تري كلسيم فسفات
رکوردهای 1 الي 10 از 36
كارخانه مركزي
خراسان رضوي- مشهد- شهرك صنعتي طوس فاز يك بلوار صنعت
كد پستي
9185176679
تلفن:
05135413653
دورنگار:
05135413651
hamid.zamanian@danonemulti.com
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved