توليد خيارشور و ترشيجات سيف گستر دره شهر
11
سال عضويت
ايران كد
زمينه فعاليت
شركت سيف گستر به توليد ترشي جات در وزنهاي 500 750 1000 1200 1500 2000 3000 4000 و 5000 مشغول است
مشخصات تامين كننده
كد عضو:
26373
نوع شخص:
حقوقي
نام تاميين كننده:
توليد خيارشور و ترشيجات سيف گستر دره شهر
نوع فعاليت:
توليدي
نام مديرعامل:
سعيد شكري
نوع شركت:
سهامي خاص
تاريخچه
شركت سيف گستر در 06/04/1385با شماره ثبت 340در دره شهر به ثبت رسيده وبا شماره بهره برداري 570210 در در تاريخ 6/12/1388به توليد ترشي مشغول است
تعداد محصولات: 209
تعداد محصولات توليدي: 209
تعداد محصولات وارداتي: 0
  • زيره (ادويه) زيره (ادويه) Cumin (spices)
  • هل (ادويه) هل (ادويه) Cardamom \ (spices)
  • گلپر (ادويه) گلپر (ادويه) Cow parsnip \ (spices)
  • آويشن (ادويه) آويشن (ادويه) Thyme \ (spices)
  • فلفل (ادويه) فلفل (ادويه) Pepper \ (spice)
  • سماق (ادويه) سماق (ادويه) Sumac (spices)
  • زردچوبه ( ادويه ) زردچوبه ( ادويه ) Turmeric \ (spices)
  • دارچين (ادويه) دارچين (ادويه) Cinnamon (spice)
  • ادويه مخلوط ادويه مخلوط Mixed spices
  • نعناع خشك نعناع خشك Dried spearmint
Image
گروه كالا:
select
Cumin (spices) (1)
زيره با نام لاتين Cumin seed گياهي است يكساله يا دو ساله كه داراي ساقه هايي با ارتفاع 30 تا 80 سانتيمتر ... مي باشد. ساقه هاي راست، باريك، شياردار، با برگهاي بريده بريده چهار يا پنج قسمتي هستند كه قسمتهاي بريده شده شكلي باريك و استوانه اي به خود مي گيرند. ميوه زيره مستطيلي شكل بوده و روي آن پنج خط برجسته كمرنگ ديده مي شود. اين ميوه داراي انتهايي باريك و كند است و در موقعي كه در اواخر بهار رنگ قهوه اي به خود مي گيرد، گلهاي زيره سفيد يا صورتي بصورت چتري در انتهاي ساقه ظاهر مي شود اين گياه بومي غرب آسيا و اروپاي مركزي بوده و امروزه آنرا در كشورهاي آسيا، اروپا و شمال افريقا مي كارند. معمولاً به صورت پودر مصرف مى‏شود. داراى طعم تند مطبوعى است كه از آن در نان، پنير، كيك، ليكور، سوپها، چاشنيها و گوشتها استفاده مى‏نمايند. نوع ديگر آن زيره سياه (seed Caraway) است با طعمى مانند طعم شويد كه به نان و گوشت اضافه مى‏شود.زيره در دو نوع سياه و سبز يافت مى‏شود. داراى طعم تند مطبوعى است كه از آن در پنير، سوپها، چاشنيها و گوشتها استفاده مى‏نمايند. تمام انواع زيره (ادويه) ازجمله نوع سياه و سبز در اين دسته قرار مي گيرند.    
زيره (ادويه)
Cardamom \ (spices) (1)
هل با نام لاتين Cardamom و نام علمي Elettaria cardamomum گياهي است ادويه اي طعم و بودار اصل از بذر گياه ... معمولي هل بدست مي آيد. هل در نقاطي عمل مي آيد كه داراي آب و هواي گرم و مرطوب است. به همين جهت ساليان درازي است كه آنرا در هندوستان و سيلان كشت و كار مي نمايند. كپسول هاي هل داراي طولي در حدود 1/5 سانتي متر و قطري در حدود 7 ميليمتر هستند. برداشت ميوه يا كپسولهاي هل بايد قبل از رسيدن كامل (نيم رس) يعني زماني كه رنگ آنها از زردي به سبزي گرايش پيدا مي كند، صورت گيرد. چون عطر روغن اصلي گياه هل در بذر آن مي باشد، بذر هل حاوي نشاسته زياد و محتوي 4 تا 7 درصد روغن فرار است كه توليد ادويه‏اى معطر مي نمايد. داراى رنگ قهوه‏اى متمايل به قرمز است. هل در دو نوع سبز و سفيد يافت مى‏شود. كه به مصرف ادويه و خوشبو كردن غذاها مي رسد. تمام انواع هل (ادويه) در اين دسته قرار مي گيرند.    
هل (ادويه)
Cow parsnip \ (spices) (1)
گلپر با نام لاتين Persian margoram گياهى است با ساقه قوى، چندساله، علفي و معطر به ارتفاع 0/75 تا 1/5 ... متر. برگهاى پائينى گياه بزرگ، گلهاي سفيد و در حاشيه چتر شعاعى- ميوه واژ تخم مرغى، كركدار تا مخملى است. اندام مورد استفاده ميوه گياه است. ميوه آن تخم مرغي كمي ضخيم و معطر برنگ سبز تيره بطول 1-1/5 سانتيمتر، پهن با هاله باله مانند سفيد و دو قسمت دارد: بخش خارجى و بخش داخلى. بخش خارجى چهار برجستگى قهوه اى رنگ دارد كه به صورت خطوطى از يك نقطه در نوك فوقانى دانه ديده مى شود. در بخش داخلى همان خطوط به تعداد دو عدد ديده مى شود. اين خطوط كانال هاى ترشحى هستند كه اسانس گياه در آنها تمركز يافته است. گلپر خشك جهت ادويه در غذا كاربرد دارد. تمام انواع گلپر (ادويه) در اين دسته قرار مي گيرند.    
گلپر (ادويه)
Thyme \ (spices) (1)
آويشن با نام لاتين Thymus vulgaris و نام علمي Thymus Kotschyanus از تيره لبديسان گياهي چند ساله به صورت ... بوته هاي كوچكي است كه ساقه هايش به طرف بالا رشد مي كنند و شاخه هاي متعدد دارد كه در آب و هواي سرد تنها يك سال دوام مي آورد. ساقه هاي اصلي آن خشك و چوبي هستند و طول آنها به 10 تا 30 سانتي متر مي رسد. برگ هاي آويشن كوچك و باريك و به شكل بيضي يا خنجري هستند و بسيار معطر مي باشند. برگها به رنگ سبز مايل به خاكستري هستند و پشت برگها نرم مي باشد. از اوايل تا اواسط تابستان حلقه هاي گل استوانه اي شكل دو لبه اي، به رنگهاي بنفش و صورتي، به صورت خوشه در نوك شاخه ها، ظاهر مي شوند. گياه آويشن در انواع مختلف از جمله آويشن برگ باريك، برگ پهن، خال خال و بالاخره آويشن ليمويي يافت مي شود .تمام انواع آويشن خشك (ادويه) در اين دسته قرار مي گيرند.    
آويشن (ادويه)
Pepper \ (spice) (2)
فلفل با نام لاتين PEPPER درختچه بالا رونده است كه بحالت خودرو وحشي در مناطق مختلف هند مي رويد. از گياهان ... ادويه اي بسيار قديم جهان است. برگهاي آن بيضي نوك تيز و پهن، سطح فوقاني آن برنگ سبز تيره و سطح زيرين برگ سبز روشن بطول حدود 10-15 سانتي متراست. گل هاي آن سفيد كوچك بصورت سنبله و مانند شاتون فندق آويزان و ميوه آن گرد كوچكتر از نخود، ابتدا برنگ سبز، و پس از رسيدن به رنگ قرمز تيره در مي آيد و بشكل خوشه اي بطول 8-9 سانتي متر از ساقه آويزان مي شود. در هر سنبله ممكن 50-60 دانه منفرد باشد. ميوه آن به دو صورت فلفل سياه و سفيد مورد استفاده قرار مي گيرد. تمام انواع فلفل (ادويه) در اين دسته قرار مي گيرند. شايان ذكر است فلفل تازه و فرآورده هاي حاصل از فلفل مانند ترشي فلفل دراين دسته قرار نمي گيرند.    
فلفل (ادويه)
Sumac (spices) (1)
سماق كه به آن سماك نيز گفته شده با نام لاتين Sumach درختچه اي است كوچك به ارتفاع 5-1 متر شاخه هاي جوان ... و دمبرگهاي آن پوشيده از موهاي زبر است. برگ آن شانه اي و معمولاً داراي 15 برگچه مي باشد، برگچه ها دندانه دار، بيضي، پوشيده از كرك كه رنگ قسمت رويي سبز مات و قسمت زيرين سبز روشن و در پاييز سرخ رنگ و حنايي رنگ است. گل هاي آن به رنگ سبز، مجتمع به صورت خوشه هاي مخروطي و ميوه اش كوچك، شفت به رنگ قرمز قهوه اي (پس از رسيدن) و داراي پولپ ترش مزه و قابض است. سماق در اكثر جاهاى ايران مى‏رويد و برگ خشك‏شده آن كه داراى تانن زيادى است، در رنگرزى مصرف مى‏شود به علت داشتن اسيد سيتريك، اسيد وينيك و اسيد وانيك به عنوان طعم دهنده به برخى از غذاها مانند كباب افزوده مى‏شود محصول درختچه ايست كوهستاني كه ميوه هاي خوشه اي دارد. درختچه سماق در شميران، تفرش، خراسان، قم، محلات، شيراز، رودبار، تبريز و بعضي از كشورهاي خاورميانه مي رويد. تمام انواع سماق در اين دسته قرار مي گيرند.    
سماق (ادويه)
Turmeric \ (spices) (1)
زردچوبه يا زرچوبه (نام علمي: Curcuma longa) نوعي گياه و ادويه اي است كه از ساقه هاي خزنده زيرزميني گياه ... زردچوبه بدست مي آيد. از كنار برگهاي غلاف در قاعده ساقه، شاخه هاي كوچك و استوانه اي شكل ضخيمي خارج مي شود كه بصورت مورب در زمين فرو رفته و هر يك ايجاد ريشه مي كنند و مرتبا پايه هاي جديدي بوجود مي آروند با مزه و طعم و بوي خاص خود در مصرف غذاي روزمره مورد استفاده قرار دارد. ساقه هاي زيرزميني برداشت شده گياه زرد چوبه را بعد از شسته شدن و پوست كندن در آب جوش قرار مي دهند و پس از تميز كردن بمدت چند روز آنرا خشك و به صورت پودر در مي آورند. رنگ آن زرد تا زرد متمايل به سبز است و پيگمنت زرد آن كوركومين مى‏باشد. با آب قابل اختلاط و در مقابل حرارت پايدار است. در مقابل نور تغيير رنگ مى‏دهد، ولى در مقابل تغييرات PH مقاوم است.رويشگاه اصلي اين گياه هند است و قسمت اصلي ادويه معروف كاري را كه در بسياري از غذاهاي هندي به كار مي رود، تشكيل مي دهد. تمام انواع زردچوبه (ادويه) در اين دسته قرار مي گيرند.    
زردچوبه ( ادويه )
Cinnamon (spice) (1)
دارچين از گذشته به عنوان چاشني، دارو و ادويه در تمام دنيا مورد استفاده قرار مي گرفته است. اسم دارچين ... Cinnamon از كلمه عربي Kinnamon مشتق شده است.دارچين در حقيقت پوست درختي است كه تا 10 متر ريشه مي كند، دارچين ادويه گرم، مطبوع و خوش عطري است كه از پوست داخلي درخت دارچين به دست مي آيد. اين ادويه ارزشمند داراي خاصيت ميكروب كشي بوده و از آن به عنوان محلول ضدعفوني دهاني استفاده مي شود. به علاوه در كاهش علايم سرماخوردگي و آنفولانزا نقش چشمگيري دارد.معمولا دارچين را به دو شكل مورد استفاده قرار مي دهند. دارچين قطعه اي ودارچين ساييده شده (به صورت پودر). براي تهيه آن پوست درخت را كنده و براي خشك شدن در برابر آفتاب قرار مي دهند. پوست درخت پس از خشك شدن به شكل ورقه هاي استوانه اي درمي آيد و اين چيزي است كه ما به عنوان دارچين قطعه اي مي شناسيم. گاه نيز اين قطعه را ساييده به صورت پودر در مي آورند كه در واقع همان چيزي است كه به صورت ادويه استفاده مي كنيم. تمام انواع دارچين (ادويه) در اين دسته قرار مي گيرند.    
دارچين (ادويه)
Mixed spices (2)
ادويه را بخشي از يك گياه معطر تعريف مي كنند كه با كاهش آب در ميوه، بذر، گل و برگ، ريزوم و ريشه و پوست ... تنه خشك شده و بصورت كامل و يا خرد يا پودر شده براي عطر و رنگ بخشيدن به غذا مورد استفاده قرار مي گيرد. هر چند مقدار ادويه اي كه در هر وعده با غذا مصرف مي كنيم كم است، ولي ادويه جات تنوع طعم و رنگ فوق العاده اي به غذاها مي دهند و اثرگذاري آنها بر غذا بسيار زياد است.ادويه مخلوط از تركيب چند نوع مختلف از ادويه است . تمام انواع ادويه مخلوط دراينجا قرار مي گيرند.    
ادويه مخلوط
Dried spearmint (1)
نعناع با نام انگليسي: Peppermint و نام علمي: Mentha piperitaو از خانواده: Labiatae با نام هاي رايج : ... نعنع، نعناع فلفلي، نعنا، لمام، مشي ،گياهي است علفي، پايا و داراي ساقه هائي بر دو نوع خزنده و زيرزميني كه از نوع اول آن در محل گره ها، دسته اي از ريشه هاي نابجا به درون زمين نفوذ كرده از سمت مقابل آن، يك شاخه قائم و برگ دار و كوچك خارج مي شود كه در خاتمه منجر به پيدايش پايه هاي جداگانه در فواصل مختلف ساقه خزنده، در محل پيدايش ريشه هاي نابجا مي گردد. برگهاي آن متقابل، بيضوي،نوك تيز، دندانه دار، كمي پوشيده از كرك به درازاي 4 تا 7 سانتي متر و به عرض 2 تا 3 سانتي متر است ابعاد مذكور در شاخه هاي گلدار نيز هميشه كمتر از شاخه هاي عقيم مي باشد. ساقه اين گياه چهار گوش و به رنگ قرمز مايل به بنفش يا مايل به ارغواني است. اين گياه بوي معطر و نافذي دارد.با گرفتن آب و رطوبت از نعناع باكتري ها و ميكروارگانيسم ها نمي توانند رشد كرده و تكثير پيدا كنند و فعاليت آنزيم ها نيز آهسته مي شود درنتيجه به مدت طولاني در محيط معمولي مي توان نگهداري كرد ومورد استفاده قرار داد.تمام انواع نعناع خشك در اينجا قرار مي گيرند. لازم به ذكر است نعناع ( تازه) در كليد كد 01212 كدگذاري مي شود.    
نعناع خشك
رکوردهای 1 الي 10 از 30
كارخانه مركزي
ايلام- دره شهر- شهرك صنعتي دره شهر جاده دره شهر جنب پليس راه دره شهر
كد پستي
6961716311
تلفن:
08425224079
دورنگار:
08425224079
-
صفحه اصلي | قوانين استفاده از سایت | ارتباط با ما
Terms of Service and Privacy - Important Disclaimer
Copyright © 2012 IRANCODE - All rights reserved