در حال دريافت اطلاعات...
ساختار ملّی طبقه‌بندی کالای ایران‌کد

ساختار طبقه‌بندي چارچوبي براي بيان روابط بين گروه‌هاي مختلف كالایی بر مبناي معيار طبقه‌بندي آنها است.

ساختار طبقه‌بندي از تعدادي سطوح مرتبط به هم تشكيل شده است كه در هر سطح گروه‌هايي از كالاها تقسيم‌بندي شده‌اند؛ بنابراين از اين طريق مي‌توان دسته‌هاي كالا و منطق تقسيم‌بندي آنها را شناسايي نمود. به عبارت ديگر ساختار طبقه‌بندي اقلام، دسته‌بندي و تقسيمات مختلف اقلام و تنوع آنها را به شكل درختي نمايش مي‌دهد. در اين سيستم دسته‌هاي كلان اقلام و زيرمجموعه‌هاي مربوطه، در قالب تقسيمات متوالي كلاس، سرگروه، گروه، زير گروه، دسته و زيردسته اقلام قرار مي‌گيرند.

حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید