در حال دريافت اطلاعات...
مصوبه‌های هیأت دولت

در چند سال اخير قوانين مؤثري در جهت توسعه و نشر ايران‌كد در قالب تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران و آيين‌نامه‌هاي دولتي به تصويب رسيده است. برخي از اين موارد به شرح زير است:

مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظیم بازار مورخ 28/02/1374، طبق اين مصوبه كليه شركتهاي توليدي موظفند طبق آيين‌نامه تنظيمي وزارت بازرگاني (وزارت صنعت، معدن و تجارت كنوني) برای كالاهاي توليدي خود شماره ملي كالا را دریافت کرده و آن را بر روي کالای خود درج کنند.

مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمانها و نهادها، مورخ 18/09/1385. اين وزارتخانه موظف است نسبت به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات (شامل تامين و توسعه بستر اطلاعاتي زنجيره تامين ملي كالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهاي طبقه‌بندي و كدگذاري كالا جهت دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده‌ها و نيز تامين ساز و كار لازم براي طبقه بندي و كدگذاري خدمات براي رسيدن به درگاه (پورتال) اطلاع رساني ملي كالا و خدمات، اقدام نمايد.

آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مورخ 11/02/1386. به موجب اين آيين نامه از ابتداي سال 1388 تمامي دستگاههاي دولتي موظف شدند در خريدهاي بزرگ و متوسط خود، تنها كالاهايي را خريداري نمايند كه داراي كد ملي ثبت شده در پرتال ملي اطلاع‌رساني باشند.

آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها، مورخ 09/11/1387. طی این آیین‌نامه صدور انواع مجوز یا پروانه و ارائه خدمات دولتی برای واحدهای تولیدی منوط به عضویت در ایران‌کد شد و نیز شرکت‌های پخش موظف شدند فقط کالاهای دارای ایران‌کد را توزیع کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در نظام مالیاتی از ایران‌کد به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا بهره بگیرد.

اعلام معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش برای بازرگانان، مورخ 22/07/1387.

تمديد معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش 09/10/1388.

مصوبه الزام دستگاه های دولتی به خریدهای بزرگ و متوسط با قید ایران کد مورخ 02/04/1388.

تمديد الزام دستگاه های دولتی به خریدهای بزرگ و متوسط با ایران کد از ابتداي 1389، مورخ 03/05/1389.

مصوبه تطبيق فرآيند كاري دستگاه‌هاي اجرايي با استانداردهاي اطلاعاتي ايران‌كد مورخ 15/10/1388. به موجب این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند فرایندهای کاری خود را با استانداردهای اطلاعاتی ایران‌کد هماهنگ سازند و در صورت ضرورت لوایح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.

مصوبه كارگروه كنترل بازار در خصوص الزامي کردن درج ايران‌كد براي كليه كالاهاي وارداتي مورخ 25/08/1389.

تمديد معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش مورخ 18/03/1390.

حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید