در حال دريافت اطلاعات...
مصوبه‌های هیأت دولت

در چند سال اخير قوانين مؤثري در جهت توسعه و نشر ايران‌كد در قالب تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران و آيين‌نامه‌هاي دولتي به تصويب رسيده است. برخي از اين موارد به شرح زير است:

مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظیم بازار مورخ 28/02/1374، طبق اين مصوبه كليه شركتهاي توليدي موظفند طبق آيين‌نامه تنظيمي وزارت بازرگاني (وزارت صنعت، معدن و تجارت كنوني) برای كالاهاي توليدي خود شماره ملي كالا را دریافت کرده و آن را بر روي کالای خود درج کنند.

فایل مصوبه

مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و الزام همکاری سازمانها و نهادها، مورخ 18/09/1385. اين وزارتخانه موظف است نسبت به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات (شامل تامين و توسعه بستر اطلاعاتي زنجيره تامين ملي كالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهاي طبقه‌بندي و كدگذاري كالا جهت دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده‌ها و نيز تامين ساز و كار لازم براي طبقه بندي و كدگذاري خدمات براي رسيدن به درگاه (پورتال) اطلاع رساني ملي كالا و خدمات، اقدام نمايد.

فایل مصوبه

آئین نامه اجرایی نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات مورخ 11/02/1386. به موجب اين آيين نامه از ابتداي سال 1388 تمامي دستگاههاي دولتي موظف شدند در خريدهاي بزرگ و متوسط خود، تنها كالاهايي را خريداري نمايند كه داراي كد ملي ثبت شده در پرتال ملي اطلاع‌رساني باشند.

فایل مصوبه

آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها، مورخ 09/11/1387. طی این آیین‌نامه صدور انواع مجوز یا پروانه و ارائه خدمات دولتی برای واحدهای تولیدی منوط به عضویت در ایران‌کد شد و نیز شرکت‌های پخش موظف شدند فقط کالاهای دارای ایران‌کد را توزیع کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در نظام مالیاتی از ایران‌کد به عنوان سیستم پایه شناسایی کالا بهره بگیرد.

فایل مصوبه

اعلام معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش برای بازرگانان، مورخ 22/07/1387.

فایل مصوبه

تمديد معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش 09/10/1388.

فایل مصوبه

مصوبه الزام دستگاه های دولتی به خریدهای بزرگ و متوسط با قید ایران کد مورخ 02/04/1388.

فایل مصوبه

تمديد الزام دستگاه های دولتی به خریدهای بزرگ و متوسط با ایران کد از ابتداي 1389، مورخ 03/05/1389.

فایل مصوبه

مصوبه تطبيق فرآيند كاري دستگاه‌هاي اجرايي با استانداردهاي اطلاعاتي ايران‌كد مورخ 15/10/1388. به موجب این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند فرایندهای کاری خود را با استانداردهای اطلاعاتی ایران‌کد هماهنگ سازند و در صورت ضرورت لوایح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.

فایل مصوبه

مصوبه كارگروه كنترل بازار در خصوص الزامي کردن درج ايران‌كد براي كليه كالاهاي وارداتي مورخ 25/08/1389.

فایل مصوبه

تمديد معافیت 10 درصدی در هزینه کارمزد ثبت سفارش مورخ 18/03/1390.

فایل مصوبه

حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید