در حال دريافت اطلاعات...
نام پایه تکمیلی

نامی که مشخصات طیفی از اقلام را بر اساس سطحی از ساختار طبقه‌بندی در بر گرفته و طبق آن می‌توان به نام مصوب کالا دست یافت.

کلیدکد

كدي است كه به جايگاه نام‌ پايه تكميلي در ساختار طبقه‌بندي ملّي اختصاص مي‌يابد. اين كد حداقل سه رقم و حداكثرهفت رقم دارد.

الگوی وصف نام محصول

به ترتیب قرار گرفتن نام و مشخصات قلم کالا که برای معرفی آن در نظر گرفته شده، الگوی وصف محصول اطلاق می‌شود.

حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید