در حال دريافت اطلاعات...
نظر سنجی

  • 1. آیا کیفیت خدماتی که از ایران‌کد دریافت کرده‌اید مطلوب شما بوده است؟
  • 2. آیا سرعت ارائه خدمات ایران‌کد مطلوب شما بوده است؟)
  • 3. آیا رفتار کارکنان نمایندگی ایران‌کد با شما مناسب بود؟
  • 4. آیا رفتار کارکنان مرکز ایران‌کد با شما مناسب بود؟
  • 5. آیا پورتال ایران‌کد توانسته اطلاعات شما را به شکل مطلوب منتشر کند؟
  • 6. آیا پورتال ایران‌کد می‌تواند اطلاعات تأمین‌کنندگان و کالاهای عرضه شده در کشور را به شکل مطلوب در اختیار شما قرار دهد؟

حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید