در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6آذين سيستم هوشمندالبرز*
7مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
8تعاوني تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يكبوشهر**
9پردازشگران نوانديشتهران*
10سخا روشتهران*
11بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
12تجارت فرا داده كوشاتهران*
13تحليل سيستم غربتهران*
14فراز بوستان دانشتهرانX
15بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
16مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
17اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
18رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
19فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
20فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
21ارقام رايانه زنگانزنجان*
22تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
23ارتباط گستر همراهانفارس*
24فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
25موسسه آموزش علوم بازرگاني استان قمقم**
26گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
27فرداد مهام ويداكردستان*
28تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
29پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
30انديشه نگار غربكرمانشاه*
31درفش كاويان غرب گلستانگلستان
32توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزليگيلان**
33سيب سامانه رشتگيلان*
34عصر رايانه بندرهرمزگان*
35صدرا علوم بندر عباسهرمزگان**
36رايانه كاران همدانهمدان*
37يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید