در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
2پارلار وطنآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5آذين سيستم هوشمندالبرز*
6مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
7تعاوني تجارت پايدار ايرانيان گروه شش هزار و پانصد و هفتاد و يكبوشهر**
8سخا روشتهران*
9پردازشگران نوانديشتهران*
10توسعه فناوري ايده ماندگارتهران*
11مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
12بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
13تحليل سيستم غربتهران*
14تجارت فرا داده كوشاتهران*
15فراز بوستان دانشتهرانX
16بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
17مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
18اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
19رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
20فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
21فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
22ارقام رايانه زنگانزنجان*
23سامان رايان سمنانسمنانX
24تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
25ارتباط گستر همراهانفارس*
26فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
27گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
28فرداد مهام ويداكردستان*
29تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
30پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
31انديشه نگار غربكرمانشاه*
32درفش كاويان غرب گلستانگلستان
33سيب سامانه رشتگيلان*
34توسعه تجارت مديران تعالي منطقه آزاد انزليگيلان**
35عصر رايانه بندرهرمزگان*
36صدرا علوم بندر عباسهرمزگان**
37رايانه كاران همدانهمدان*
38يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید