در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3اروم ارتباط گستر كاوش غربآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6آذين سيستم هوشمندالبرز*
7فراز بوستان دانشتهرانX
8تجارت فرا داده كوشاتهران*
9بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
10تحليل سيستم غربتهران*
11مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
12پردازشگران نوانديشتهران*
13سخا روشتهران*
14بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
15اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
16مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
17رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
18فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
19ارقام رايانه زنگانزنجان*
20سامان رايان سمنانسمنانX
21تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
22ارتباط گستر همراهانفارس*
23فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
24گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
25جهان پيوند رايانه سنندجكردستان*
26تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
27درفش كاويان غرب گلستانگلستان
28سيب سامانه رشتگيلان*
29ايليا الكترونيك خزرمازندرانX
30مهندسي برقكارانمركزي*
31عصر رايانه بندرهرمزگان*
32رايانه كاران همدانهمدان*
33يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید