در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
2پارلار وطنآذربايجان شرقي*
3اروم ارتباط گستر كاوش غربآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6آذين سيستم هوشمندالبرز*
7بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
8سخا روشتهران*
9پردازشگران نوانديشتهران*
10تجارت فرا داده كوشاتهران*
11فراز بوستان دانشتهرانX
12تحليل سيستم غربتهران*
13مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
14بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
15مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
16اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
17رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
18فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
19ارقام رايانه زنگانزنجان*
20سامان رايان سمنانسمنانX
21تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
22ارتباط گستر همراهانفارس*
23فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
24گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
25تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
26درفش كاويان غرب گلستانگلستان
27سيب سامانه رشتگيلان*
28ايليا الكترونيك خزرمازندرانX
29مهندسي برقكارانمركزي*
30عصر رايانه بندرهرمزگان*
31رايانه كاران همدانهمدان*
32يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید