در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
2پارلار وطنآذربايجان شرقي*
3ارتباطات و توسعه راهكار آفرين بين المللآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6مهرازان ارگ فردوس پارسالبرز*
7آذين سيستم هوشمندالبرز*
8بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
9تجارت فرا داده كوشاتهران*
10مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
11سخا روشتهران*
12پردازشگران نوانديشتهران*
13اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
14مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
15رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
16فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
17فرزانگان نوين زاگرسخوزستان*
18ارقام رايانه زنگانزنجان*
19فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
20گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
21فرداد مهام ويداكردستان*
22تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
23انديشه نگار غربكرمانشاه*
24پيشبران كيفيت سامانهكرمانشاه*
25سيب سامانه رشتگيلان*
26صدرا علوم بندر عباسهرمزگان**
27عصر رايانه بندرهرمزگان*
28يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید