در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3اروم ارتباط گستر كاوش غربآذربايجان غربي
4كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
5آذين سيستم هوشمندالبرز*
6تحليل سيستم غربتهران*
7مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
8فراز بوستان دانشتهرانX
9سخا روشتهران*
10پردازشگران نوانديشتهران*
11تجارت فرا داده كوشاتهران*
12بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
13اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
14مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
15رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
16فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
17ارقام رايانه زنگانزنجان*
18تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
19ارتباط گستر همراهانفارس*
20فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
21گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
22تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
23درفش كاويان غرب گلستانگلستان
24سيب سامانه رشتگيلان*
25عصر رايانه بندرهرمزگان*
26رايانه كاران همدانهمدان*
27يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید