در حال دريافت اطلاعات...

ایران‌کد برای فراهم آوردن دسترسی تمامی متقاضایان به خدمات خود در سراسر کشور دارای نمایندگی است. فهرست این نمایندگی‌ها و خدماتی که مجاز به ارائه آن هستند در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات تماس نمایندگی‌ها با کلیک بر روی نام آن‌ها قابل مشاهده است .

مرتب سازی نام نمایندگي ها به صورت تصادفي می باشد

ردیفنام نمایندهاستانارایه سرویس کد ملی کالاارایه سرویس کد ملی خدمات
1پارلار وطنآذربايجان شرقي*
2خزر كاو شرقآذربايجان شرقي*
3اروم ارتباط گستر كاوش غربآذربايجان غربي
4سامانه هاي هوشمند نسل پنجماردبيل*
5كيميا گران سرزمين رايانهاصفهان*
6اتحاديه فرش دستباف روستايي اصفهاناصفهانX
7آذين سيستم هوشمندالبرز*
8تجارت فرا داده كوشاتهران*
9سخا روشتهران*
10پردازشگران نوانديشتهران*
11تحليل سيستم غربتهران*
12بهينه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوهتهران*
13مركز مطالعات و پژوهشهاي لجستيكيتهران*
14فراز بوستان دانشتهرانX
15بين المللي و بازرگاني پارسيس جهانبينچهارمحال و بختياريX
16اطلاع رساني رايانه اي علمي صنعتي خراسانخراسان رضوي
17مشاوران مشكات شرقخراسان رضوي
18رهيافت سامانه هاي الكترونيكيخراسان شمالي*
19فن آوري اطلاعات طرح نگارخوزستان*
20ارقام رايانه زنگانزنجان*
21سامان رايان سمنانسمنانX
22تعاوني طراحي و مونتاژ كامپيوتر نيمروز 1860 زاهدانسيستان و بلوچستان*
23ارتباط گستر همراهانفارس*
24فني مهندسي خدماتي صميان صنعتقزوين*
25گرماي اقتصاد تابان پارسقمX
26جهان پيوند رايانه سنندجكردستان*
27تجاري و ساختمان سازي پرديس جنوب شرقكرمان
28درفش كاويان غرب گلستانگلستان
29سيب سامانه رشتگيلان*
30ايليا الكترونيك خزرمازندرانX
31مهندسي برقكارانمركزي*
32عصر رايانه بندرهرمزگان*
33رايانه كاران همدانهمدان*
34يزد راستين كويريزد*
*
این خدمت در آینده نزدیک فعال خواهد شد .
x
مجاز به ارائه اين خدمات نیست .
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید